automatyczny zapis kilku plików w PS do JPG

#1
Pewnie nie jeden z Was zastanawiał się, jak zapisać np kilka wywołanych plików RAW w fotoszopie. Małpie zapisywanie każdego pliku za pomocą CTRL+S [save us..] bywa męczące tym bardziej kiedy w fotoszopie mamy otwarte kilkanaście plików. Fotoszop bardzo dobrze reaguje na skrypty typu *JS

Poniżej podaję jak przygotować taki plik:

1. otwieramy notatnik.
2. wklejamy zawartość podaną poniżej:

var tempFolder = new Folder ("D:/twojwczesniejstworzonyfolder")

var DL = documents.length;for(a=1;a<=DL;a++){activeDocument = documents[a-1];

var AD=activeDocument;

var imgName= AD.name;

imgName = imgName.substr(0, imgName.length -4);

AD.flatten();

saveFile = new File("D:/twojwczesniejstworzonyfolder/"+imgName+".jpg");

saveOptions = new JPEGSaveOptions();

saveOptions.embedColorProfile = true;

saveOptions.formatOptions = FormatOptions.STANDARDBASELINE;

saveOptions.matte = MatteType.NONE;

saveOptions.quality = 10;

AD.saveAs(saveFile, saveOptions, true,Extension.LOWERCASE);

}

3. "twojwczesniejstworzonyfolder" jest to folder, w którym będą zapisane pliki po zadaniu programowi wyżej załączonego skryptu.

4. ustawiamy przy "saveOptions.quality = 10;" jakość pliku JPG

4. zamykamy notatnik zapisując zwarty w nim skrypt[ nazwa pliku może być dowolna]
5. zamieniamy rozszerzenie pliku *.TXT na *JS w innym razie skrypt nie będzie działał

--------------------------

Używanie w praktyce:

Pracując w photohopie mamy odpalonych kilkanaście plików [ np: PSD, RAW, TIFF]

aby zapisać je wszystkie na raz za pomocą skryptu wykonujemy następujące kroki:

1. z Menu górnego wybieramy zakładkę FILE ----> w dolnej części znajduje się zakładka SCRIPT----> na samym dole wybieramy BROWSE [ odpala nam się okno dialogowe ] w oknie na dole wybieramy jedną z trzech opcji [ nas interesuje JAVAScript File *JS] Wskazujemy na folder, w którym znajduje się plik skryptu, wybieramy go zatwierdzając OK.
2. fotoszop kilka sekund zapisuje wszystkie otwarte pliki w folderze wczesniej zadamy.


Skrypt nie jest mojego autorstwa, ale sprawdzony w praktyce, bardzo ułatwiając mi pracę.
miłego użytkowania:)
cron