Re: BHP w magazynie

#2
Zależy jaki magazyn ogólnie to nośność regałów i ich przytwierdzenie, sposób magazynowania, sprawdzanie temperatury i wilgotności jeśli jest wymagane, czy palety są spietrzone, czy są wyznaczone miejsca ładowania wózka, książka eksploatacji wózka, czy są odbojniki, instrukcję kaski jeśli są wymagane, sprzęt ppoz, czy jest wyznaczona strefa pracy wózka widłowego, jeśli masz duży magazyn to przejścia dla pieszych wyznaczenie tras poruszania i ppoz. Jeśli masz magazyn chemii to czy są wanny wychwytowe, szafy na chemii latwopalna, sorbety, zabezpieczenia przed niekontrolowanym stężeniem powyżej nds, karty charakterystyk, wyznaczenie osób które mogą przebywać w takim magazynie, soi, ewentualne instrukcje postępowania, apteczki, oznaczenia chemii, oznaczone strefy wybuchowej jeśli sa i chyba tyle. Dbrze jest zorientować się czy pracownicy mają odpowiednie ubrania oraz rękawice robocze https://bhp-protect.pl/rekawice-robocze Jeśli masz kontrolę magazynu to dobrze jest sobie przeczytać rozporządzenie dot. Ogólnych wymogów bhp wbrew pozorom jest tam bardzo dużo przydatnych informacji
cron